یادگیری خرد

یادگیری خرد سازمانی، مزایا و اشکالاتی که متخصصان آموزش الکترونیکی باید بدانند

آیا یادگیری خرد واقعاً برای برنامه یادگیری آنلاین درسازمان شما مناسب است؟ یادگیری خرد شامل انبوه اطلاعات کوتاهی است که بر یک موضوع یا کار…

ادامه مطلب یادگیری خرد سازمانی، مزایا و اشکالاتی که متخصصان آموزش الکترونیکی باید بدانند