_

مجموعه دانش بنیان ایده،

_

به وسیله تیمی پرشور و متعهد از متخصصان، سرگرم ارائه کامل ترین راهکار جامع آموزش سازمانی است.

مدیر توسعه محصول
حامد خدمتی ;
مدیر توسعه محصول
ما یک رویکرد ساده را دنبال می کنیم : «آنچه که انجام می دهی را دوست داشته باش»
از طریق این علاقه سخت تلاش می کنیم به نتایج مطلوب برسیم و در جهت این نتیجه گرایی ما به لذت بردن از کار خود اعتقاد داریم.

پیوستن به ما

[iphorm id=”3″ name=”پیوستن به ما”]

از زبان همکاران

_
مهدی زاده
سعید مهدی زاده
سرپرست پشتیبانی

به عنوان فردی متخصص که در زمینه پشتیبانی نرم افزار فعالیت دارم، به بهترین روش های ارائه خدمات برای ساختن آینده ای روشن می اندیشم. ارتباط و تعامل با مشتریان برای یافتن راه حل هرچه بهتر، همواره هدف تیم پشتیبانی ایده می باشد .

مهدوی
محمدرضا مهدوی
دکترای آموزش و مدرس محصولات

آموزش مانند یک سفر است، این سفر با آموزش آغاز می شود و زمانی که فراگیر آن را با موفقیت به کار گیرد، پایان می یابد. پایان سفر بیشتر دانستن نیست بهتر کارکردن است. توانمندی یک نظام آموزشی در توانمند کردن مخاطبانش در آموختن یادگیری خلاصه می شود.

هیودی
مصطفی هیودی
سرپرست استقرار

من همیشه از اینکه بتوانم به دیگران کمک کنم لذت می برم و از طرفی کار در محیطی پویا این لذت را دو چندان می کند. در ایده در اتاق مدیران به روی پرسنل باز است و همیشه می توان از مشورت و همراهی مدیران و همکاران برای پیشبرد فعالیت ها استفاده کرد.