دوره آموزشی آنلاین

نقش مدیران در اثر بخشی آموزش کارکنان

_

پیشرفت و توسعه سازمان ها درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمانها دوره های آموزشی برای کارکنان خود برگزار می‌کنند. لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار با اهمیت است. به همین منظور در قالب یک دوره آموزشی به توضیح و تفصیل این موضوع می پردازیم :

ارتقای اثر بخشی دوره های آموزشی

عنوانسرفصل های تدریسی

۱

تحلیل وضعیت نیروی انسانی

۲

اهمیت آموزش کارکنان

۳

فرایندهای آموزش

۴

ارزشیابی در آموزش

۵

کیفیت خدمات در آموزش

گروه هدف

۱۰۰%

مدیران ارشد

۱۰۰%

مدیران میانی

۱۰۰%

مدیران عملیاتی

هدف دوره

آشنایی مدیران با فرایندهای آموزش کارکنان و نقش آنها در ارتقای اثر بخشی دوره های آموزشی کارکنان

تاریخ برگزاری : تماس بگیرید

زمان : تماس بگیرید

روش برگزاری : غیرحضوری

هزینه ثبت نام : تماس بگیرید

مدرس : دکتر اسدالله عظیم پور

شرایطبرگزاری دوره

   امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی در تاریخ مورد نظر سازمان شما نیز وجود دارد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره

٠٢١۴٩١١٢٠٠۱

تماس حاصل فرمایید.