گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن و مزایای آن در آموزش الکترونیکی

گیمیفیکیشن چیست؟ گیمیفیکیشن ( gamification ) که در زبان فارسی بازی‌کاری یا بازی‌پردازی گفته میشود به مفهوم استفاده از اجزا و تفکرات بازی‌گونه در زمینه‌هایی…

ادامه مطلب گیمیفیکیشن و مزایای آن در آموزش الکترونیکی