افتخارات

افتخارات ایده

سازمان های برتر پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سال ۱۳۹۶

 • بانک سپه

  بانک سپه

 • بانک انصار

  بانک انصار

 • null

  شرکت مادر تخصصی توانیر

سازمان های برتر چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سال ۱۳۹۵

 • null

  بانک شهر

   افتخارات بانک شهر

 • null

  صندوق بازنشستگی

   صندوق بازنشستگی کشور

 • null

  موسسه اعتباری کوثر

   موسسه اعتباری کشور

سازمان های برتر سومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سال ۱۳۹۴

 

 • null

  بانک پارسیان

  بانک پارسیان

 • null

  نفت و گاز پارس

  شرکت نفت و گاز پارس

سازمان های برتر دومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و  توسعه سال  ۱۳۹۳

 • null

  بانک انصار

  بانک انصار

 • null

  صندوق بیمه کشاورزی

  صندوق بیمه کشاورزی

 • null

  پنها

  نوسازی بالگردهای ایران

 • null

  بانک رفاه کارگران

   بانک رفاه کارگران

سازمان های برتر اولین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سال ۱۳۹۲

 • null

  بانک پارسیان

   بانک پارسیان

 • null

  بانک انصار

   بانک انصار

 • null

  فولاد هرمزگان

   فولاد هرمزگان