کسب جایزه ۴ ستاره توسط بانک شهر

کسب جایزه 4 ستاره توسط بانک شهر

تجربه خوشایند هر ساله ایده در کسب جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه توسط مشتریانمان امسال با کسب این مقام توسط بانک شهر تکرار شد. بانک شهر، در مراسم اهداءجایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توانست بالاترین نشان این جایزه ( جایزه ۴ ستاره ) را از آن خود کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!