حضور ایده در چهارمین مجمع تخصصى مدیران و کارشناسان آموزش

چهارمین مجمع تخصصى مدیران و کارشناسان آموزش با محوریت بررسی آسیب های رویکردی دربرنامه ریزی و تدوین آموزشهای سازمانی، شناحت منابع اشتباه و خطا، موانع و تفاوت های برنامه ریزی آموزشی در سازمانها و … که کادر ایده در کنار اعضای هیات علمی، مدیران، کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی از مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی حضور داشتند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!