رونمایی از ماژول ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

سنجش و یا ارزیابی عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان،براساس معیارهای از پیش تنظیم شده انجام می‌گیرد. در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی قرار می‌دهند، تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند. به همین منظور محصول جدید ایده به عنوان یک نرم افزار خوب در حوزه ارزیابی عملکرد قابلیت تعریف دوره های ارزیابی با بازه های زمانی مختلف، قابلیت تعریف شاخص های ارزیابی متناسب با نوع ارزیابی عملکرد، پایش پیشرفت و بهبود عملکرد و موارد بسیار دیگری را داراست. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی عملکرد نرم افزار کلیک نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!