پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

گردهمایی سالانه نخبگان آموزش سازمانی کشور در راه است و جذابیت حضور اساتید برجسته حوزه آموزش و شرکتهای پیشرو ارایه دهنده خدمات نوین آموزشی ، همچون گذشته مخاطبان مشتاق را جذب خواهد نمود.
این گردهمایی بر روشهای مدرن آموزش، ابزارها و مکانیسم های بهبود عملکرد و بالندگی سازمانی با تاکید بر رویکردها، روش ها و جدیدترین ابزارهای یادگیری و توسعه شایستگی – محور در بین واحدهای آموزش و توسعه سازمان های کشور می پردازد.
به نقل از انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم تقدیر پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور همانند سالهای گذشته در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد شد.

سایت مرجع : انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

لینک به : ایده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!