برنامه توسعه فردی I.D.P

برنامه توسعه فردی

برنامه توسعه فردی (Individual Development Plan)

برنامه توسعه فردی راه مسیر شغلی شماست. با استفاده از IDP شما موقعیت فعلی خود را ارزیابی می‌کنید؛ مشخص می‌کنید که درکجا هستید و می‌خواهید به کجا برسید. در برنامه توسعه فردی، افراد مسئولیت یادگیری ‌های خود را برعهده دارند و فعالیت ‌های کلیدی جهت توسعه و یادگیری مشخص می‌شود. این برنامه، یک فرآیند عملیاتی است که از طریق شناسایی و تامین نیازهای آموزشی و پرورشی فرد، مشارکت او در موفقیت سازمان متبوعش افزایش و ارتقا می‌دهد. برنامه توسعه شخصی، به معنی پذیرفتن سهم مهم و موثر فرد در یادگیری و پرورش قابلیت‌هایش از طریق فرآیندی شامل ارزیابی، عکس‌العمل و انجام اقدامات اصلاحی است.

در کنار دوره های آموزشی با روش های مختلف، سازمان ها باید از مجموعه مکمل و متنوعی از فرصت های یادگیری استفاده نمایند و این فرایند را به صورت پیدار ادامه دهند. پژوهشگران معتقد هستند که موفقیت برنامه های آموزشی و حمایت از سوی مافوق، به بعضی خصوصیات شخصی و شخصیتی فرد یادگیرنده هم بستگی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • انگیزه برای یادگیری
 • محرک های قوی برای دستیابی به برتری
 • گشودگی ذهنی و فکری نسبت به ایده ها و تجارب
 • خود کنترلی و نظارت بر روند یادگیری
 • مثبت اندیشی و امیدواری در این مورد که میتوان تغییر کرد و تاثیر گذاشت.

 

یک فرم IDP خوب علاوه بر اطلاعات مربوط به فردی که فرم متعلق به اوست. چند اطلاع و موضوع مهم نیز باید ذکر شود.

 1. حوزه ها و زمینه هایی که می خواهیم دانش،مهارت، رفتار یا عملکرد خود را در آن بهبود دهیم. توصیه شده است تعداد حوزه های قابل قبول در هر دوره دو یا سه مورد بیشتر نباشد. تا بتوان بر آنها تمرکز کرد حوزه های قابل بهبود را از مقایسه وضعیت موجود و مطلوب پیدا میکنیم.

 2. الان کجا هستیم؟ این بخش وضع فعلی دانش و یا مهارت را نشان می دهد که در پی بهبود و تکمیل آن هستیم. مهمترین منبع که برای تکمیل این بخش از فرم به ما کمک میکنند، بازخوردهایی است که از دیگران دریافت می کنیم.

 3. میخواهم کجا باشم؟ در این قسمت هدف یا وضع مطلوب را می نویسیم. یک هدف خوب باید دقیق، عینی و قابل اندازه گیری باشد تا استراتژی های کلان سازمان را مشخص نماید. این اهداف نشان می دهند که اگر ما موفق به بهبود وضع موجود خود در حوزه های قابل بهبود شویم و نقاط ضعف و کمبود های دانشی و مهارتی خود را برطرف کنیم در چه موقعیتی قرار خواهیم گرفت.

 4. نشانه ها و شاخص های موفقیت: در این بخش از فرم تعدادی شاخص و نشانه ذکر می‌کنیم که با کمک آنها می‌توانیم بفهمیم و اندازه بگیریم که چقدر از مسیر بهبود و یادگیری را طی کرده‌ایم، چقدر از مسیر باقی مانده و چه تغییراتی در رفتار و مهارت باید ایجاد شود.

 5. اقداماتی که باید انجام دهیم: در این قسمت از فرم با مشاوره دیگران و استفاده از خلاقیت خود، مجموعه‌ای متنوع و کامل از فعالیت ها، اقدامات، بایدها و نبایدها را می نویسیم که انجام و اجرای آنها می توانند ما را در دستیابی به اهدافمان یاری دهد.

 6. منابع مورد نیاز: در این بخش از فرم، ابزار و امکانات و منابعی که نیاز داریم تا با استفاده از آنها برنامه هایمان را اجرا کنیم، پیش بینی می‌کنیم و می‌نویسیم. بودجه مالی، می‌تواند یکی از این منابع باشد. همچنین یکی دیگر از منابع لازم برای اجرای موفقیت برنامه توسعه فردی میتواند یک مربی خوب باشد.

 7. زمانبندی: و سر انجام در این قسمت از فرم، برنامه زمانبندی اقدامات و سر رسید های زمانی را درج میکنیم که نشان میدهد انتظار داریم در چه زمانی به کدام اهداف دست پیدا کنیم.

 

در واقع یک فرم IDP باید به پرسش های مهم زیر پاسخ دهد:

 • الان کجا و در چه موقعیتی هستم؟
 • از نظر دانش، مهارت و قابلیت به کجا می خواهم برسم؟
 • چگونه می توانم به مقصد برسم؟
 • برای رسیدن به هدف، به چه ابزارها، امکانات و حمایت‌های نیاز دارم و چه کسانی می توانند در این مسیر به من کمک کنند؟
 • در چه زمان یا زمان هایی باید به چه هدفی برسم؟
 • چگونه میتوانم مطمئن شوم که به هدف رسیده ام یا به آن نزدیک هستم؟

 

نمونه یک فرم IDP

زمینه قابل بهبود توانایی در مدیریت مالی فعالیت ها و  پروژه ها
وضع فعلی در حال حاضر پروژه‌ها و فعالیت‌های محوله را با کیفیت و سرعت مناسب انجام و تحویل می‌دهم اما در مدیریت مالی کار (کنترل های مالی، بودجه بندی، فهم و درک اقلام هزینه ) خیلی موفق نیستم.
وضع مطلوب

می خواهم تا پایان شش ماهه اول امسال در زمینه مدیریت مالی به مهارت و قابلیتی مجهز شوم که:

– بتوانم صورت های مالی یک پروژه را تحلیل کنم.

– با کنترل های مالی آشنا باشم و بتوانم از ابزار بودجه به خوبی استفاده کنم.

– با مدیران و کارشناسان مالی زبان و درک مشترک پیدا کنم.

معیار های موفقیت

در پایان شش ماهه اول سال باید:

– صورت های مالی پروژه را به راحتی تجزیه و تحلیل و توصیه های لازم را به مسئولان امر برای بهبود شرایط مالی پروژه ارائه کنم.

– در پروژه های تحت مسئولیت من، توقف ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع مالی به صفر یا نزدیک صفر برسد.

– نگرانی های مدیریت ارشد شرکت در این مورد که من شم اقتصادی و توانایی لازم را برای مدیریت مالی کار ندارم رفع شده و یا به حداقل برسد.

اقدامات و فعالیت های لازم

– در دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی در سازمان شرکت خواهم کرد.

– از فردی که شغل مشابه دارد اما دارای شم و درک مالی خوبی است چند جلسه مشاوره مدیریتی میگیرم.

– صورت های مالی پروژه طی ۳ سال اخیر را با کمک او بررسی و تحلیل میکنم و یادگیری های لازم را انجام میدهم.

منابع

– برای ثبت نام در دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، با واحد آموزش شرکت هماهنگ می‌کنم.

– در سه ماهه اول سال حداقل ۵ ساعت و در بقیه دوره حداقل هفته ای ۳ ساعت وقت شخصی خود را صرف جسنجو، مذاکره، مکالمه و مشاوره در این مورد خواهم کرد.

زمانبندی

– دوره آموزش مورد نظر را در سه ماهه سوم سال جاری تمام میکنم.

– کتاب مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی رامطالعه مینمایم.

– جستجو در مقالات و مطالب مرتبط را در طول دوره به صورت مستمر انجام خواهم داد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!