کارت امتیاز متوازن  BSC

كارت امتياز متوازن

کارت امتیاز متوازن BSC  چیست؟

کارت امتیاز متوازن ، یک برنامه استراتژیک و سیستم مدیریت است که سازمان ها از آن در راستای موارد ذیل بهره میبرند:

  • بیان آنچه را که آنها سعی در انجام آن دارند
  • هماهنگ سازی کار روزانه افراد همراه با استراتژی
  • اولویت بندی پروژه ها ، تولیدات و خدمات
  • اندازه گیری و پایش پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک

 

چه کسی از کارت امتیاز متوازن استفاده میکند؟

BSC به طور وسیعی در کسب‌و‌کار، صنعت، دولت و سازمان‌های خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

براساس تحقیقی که توسط گارتنر گروپ (Gartner Group) انجام شد، بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های بزرگ آمریکایی از سیستم کارت امتیازی متوازن استفاده می‌کنند. بیش از نیمی از شرکت‌های مهم در آمریکا، اروپا و آسیا از رویکردهای کارت امتیاز متوازن بهره می‌گیرند که البته این مقدار در خاورمیانه و آفریقا نیز روندی صعودی در پیش دارد. در یک مطالعه‌ی جهانی که توسط بین اَند کو (Bain & Co) انجام شد، روش کارت امتیازی متوازن به عنوان پنجمین ابزار مدیریتی پرکاربرد در دنیا معرفی شد. این روش همچنین توسط ویراستارهای مجله‌ی هاروارد بیزنس ریویو (Harvard Business Review) به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ایده‌های کسب‌و‌کار در ۷۵ سال گذشته انتخاب شد.

در سیستم کارت امتیاز متوازنما باید سازمان را از ۴ منظر بررسی کنیم و بدین ترتیب معیار طراحی کنیم، داده گردآوری نماییم و به تحلیل آن بپردازیم. این ۴ منظر موارد زیر هستند:

۱ـ کارت امتیازی مالی:

به‌منظورشناخت نیازمندی ها و عملکرد‌ مالی سازمان و مقدار استفاده از منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 ۲ـ کارت امتیازی مشتری:

در این دیدگاه عملکرد سازمانی را از دید مشتری و یا سهامداران کلیدی مورد بررسی قرار میدهد.

 ۳ـ کارت امتیازی فرایندهای داخلی:

در دیدگاه کارت امتیازی فرایندهای‌داخلی طبق سنجش‌های کمی و کیفی در مورد کالا و یا خدمات ارائه شده مورد بررسی قرار میگیرند.

 ۴ـ کارت امتیازی دانش، رشد و یادگیری:

این دیدگاه عملکرد سازمان را از دید سرمایه انسانی ، تکنولوژی ، فرهنگ ، زیر ساخت سازمانی و  دیگر مواردی که باعث تغییر در اجرا میشوند را مورد ارزیابی قرار میدهد.

 

نقشه استراتژی چیست؟

نقشه استراتژی سازمان یکی از ابزارهای مهم هدایت منابع ، قابلیت ها و شایستگی های سازمان می باشد زیرا سازمان را قادر می سازد تا اهداف ،ابتکارات ، بازارهای هدف ، معیارهای عملکرد وارتباطات میان اجزای استراتژی خود را به وضوح وبا زبانی ساده توصیف نموده و درک روشنی از آنها در بین افراد وواحدهای مختلف سازمانی ایجاد نماید.

مراحل تکوین و پیاده سازی استراتژی ها به کمک BSC

۱- ماموریت ،چشم انداز و ارزشها را ایجاد، به روز یا کنترل نمایید

۲- الزامات محیطی و نقاط قوت و ضعف سازمان رامشخص نمایید

۳- موارد استراتژیک برجسته را نام برده و اهداف مهم استراتژیک را بیان دارید

۴- ساختار هدف را به صورت یک نقشه استراتژیک با ابعاد و جنبه های BSC نشان دهید

۵- شاخصهای عملکرد ، مقادیر هدف و اقدامات اجرایی را به نقشه استراتژیک ارجاع دهید

۶- منابع مورد نیاز برای اقدامات برنامه ریزی شده را برآورد نمایید و امکان تحقق بخشیدن به استراتژی رابررسی نمایید

۷- چنانچه استراتژی به حد کافی واقع بینانه نمی باشد آنرا مجددا“ بررسی ،تجدید ویابه گونه ای دیگر بیان کنید

۸- مسئولیتها وتناوب پایش وکنترل راتعریف و مشخص نمایید

۹- پروژه های استراتژیک را آغاز نمایید ،مراقب هماهنگی های پروژه باشید.

۱۰- شاخصها ومقادیر عملکرد مهم رابه صورت ماهانه و بهبود پیشرفت پروژه راطبق برنامه حداقل ۳ماه یکبار پایش نمایید

۱۱- درصورت بروز مشکلات اقدامات اصلاحی را اجرا نمایید

۱۲- استراتژی را حداقل یکبار درسال بازنگری نمایید

۱۳- کل کار را هرسال تکرار کنید .موفقیت ها راجشن بگیرید

۱۴- عملکردهای برجسته مورد قدردانی قرار گیرند

منبع :balancedscorecard

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!