Tin Can API چیست؟

tin can api

Tin Can API یک تکنولوژی و استاندارد جدید در یادگیری الکترونیکی است که دنیای جدیدی از تجربیات آنلاین و آفلاین را بر روی ما میگشاید.

تمام فعالیتهایی که در آموزش صورت میگیرد توسط tin can ثبت میشود. طیف گسترده ای از سیستم ها با استفاده از تکنولوژی tin can  که با استفاده از دریافت واژگانی ساده به ثبت رویدادهای رخ داده شده میپردازند ، میتوانند به راحتی ارتباط برقرار کنند.

بهره وری از تکنولوژی های قدیمی تر سخت تر بوده و دارای محدودیتهایی بوده است اما tin can ساده و انعطاف پذیر است و بسیاری از محدودیت های قدیمی را برطرف می کند.

آموزش از طریق موبایل ، شبیه سازی ، بازی ، فعالیت های روزانه ، دنیای مجازی ، آموزش اجتماعی ، آموزش آفلاین و یادگیری مشارکتی مواردی هستند که با استفاده از tin can  به راحتی قابل دسترس میباشد .

Tin Can API چگونه کار میکند؟

Tin can اطلاعات سیستم ها را از طریق جملات به دست می آورد. با ساده سازی اطلاعات ثبت شده و با تشخیص ۳ عنصر جمله یعنی فاعل ، مفعول ، فعل (مثال: علی درس آموزش حسابداری را مشاهده کرد.)  اطلاعات را تفسیر میکند. از طریق این جملات فعالیت های یادگیرندگان را در LRS ثبت مینماید و به صورت گزارش در LMS به مدیر آموزش اطلاع میدهد.

tin can چیست

مزایای Tin Can API چیست؟

انعطاف پذیری tin can ، دسترسی و استفاده هر یادگیرنده ای را در هر جایی ممکن میسازد و امکان یادگیری در هرکجا : حین انجام کار ، مسافرت ، خانه و . . . را در اختیار فرد قرار میدهد.

Tin can تمامی فعالیت های یادگیری را پیگیری مینماید و دید وسیع تری به ما میدهد. اطلاعات به دست آمده از آن برای سازمانها بسیار ارزشمند بوده است و میتوان از آن برای بازبینی تجربیات یا فعالیت های یادگیری قبلی استفاده نمود . یا رفتارهای یادگیرندگان را برای طرح ریزی پروژه های آینده آنالیز کرد که یادگیرندگان چه چیزهایی آموخته اند و چه چیزهایی باید بیاموزند . این آنالیز کردن در جهت رسیدن به هدف سازمانی موثر است . همچنین این اطلاعات کمک میکند که مدیر آموزش هم بداند چه کسی چه مبحث آموزشی را گذراننده است.

محدودیت Tin Can API

برخی از سازمان ها تصوری که از این تکنولوژی دارند این است که tin can  میتواند محتواهای درسی جدیدی طراحی کند که این درست نیست استفاده از این تکنولوژی هیچ تغییری در طراحی ایجاد نمیکند ، محتوا همانند محتوای قبل باقی میماند و تنها تفاوتی که دارد ، چگونگیه ثبت و پیگیری اطلاعات میباشد.

اقتباس از : Learnupon

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!