اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره و تاکتیکهایی برای برقراری ارتباطی موفق

متداول ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسانها مذاکره است . برای کسب منافعی چون پول ، حقوق، مزایا،  وقت، خرید، فروش و …. رفع سوتفاهم…

ادامه مطلب اصول و فنون مذاکره و تاکتیکهایی برای برقراری ارتباطی موفق
رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی چیست ؟

رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم عملیات، اقدامات، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل میدهند . که هدف آن فراگیری مدیریت…

ادامه مطلب مدیریت رفتار سازمانی چیست ؟
مدیریت زمان

مدیریت زمان

 افزایش کیفیت زندگی یکی از اهداف اساسی انسانهاست. همه ی ما سخت در کار و تلاش هستیم تا از رفاه، آسایش و عزت نفس بیشتری…

ادامه مطلب مدیریت زمان