tin can api

Tin Can API چیست؟

Tin Can API یک تکنولوژی و استاندارد جدید در یادگیری الکترونیکی است که دنیای جدیدی از تجربیات آنلاین و آفلاین ... ادامه مطلب