دورکاری

دورکاری

دورکاری در زبان انگلیسی با عناوین مختلفی یاد می شود از جمله: Telecommuting, telework, teleworking, working from home (WFH), mobile work, flexible workplace به تعریف ویکی ... ادامه مطلب