توسعه منابع انسانی چیست؟

توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی (HRD) چیست؟

توسعه منابع انسانی (Human Resource Development) یا به اختصار HRD چهارچوبی است برای کارکنان جهت توسعه تواناییها و دانش فردی خود و سازمان و همچنین آموختن مهارت‌های جدید.

توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین فرصتهاست که به شرکتها کمک میکند که با تشویق کارکنان جهت توسعه دادن به تواناییهای خود ، کارکنان را در موقعیت خود حفظ و در آنها انگیزه ایجاد کند.

توسعه منابع انسانی شامل فرصتهایی همچون آموزش فردی کارکنان ، توسعه شغلی کارکنان متناسب با وظیفه‌ای که بر عهده دارند و یا در آینده خواهند داشت، مدیریت اجرا و برنامه ریزی ، شناسایی  کارکنان کلیدی ، ابزار های کمک آموزشی و توسعه سازمان است.

هدف توسعه منابع انسانی این است که برترین نیروی کار را توسعه داده تا سازمان ها و کارکنان بتوانند در جهت سرویس دادن به مشتریان به اهداف کاری خود دست یابند.

توسعه منابع انسانی میتواند یک اقدام رسمی به صورت گذراندن یک کلاس درسی در موسسه آموزشی بیرون از سازمان یا حضور در یک دوره درسی دانشگاهی باشد.

یا میتواند به صورت یک اقدام غیر رسمی مانند آموزشهای درون سازمانی یا کلاسهایی که افراد داخلی شرکت برگزار میکنند یا آموزشهایی را که کارکنان باسابقه تر به کارکنان جدیدتر فرا می دهند و یا به صورت آموزش از مدیر به کارکنان باشد .

یک سازمان که می‌خواهد پویا باشد و رشد کند به توسعه منابع انسانی معتقد است و با هر روش آموزش چه به صورت داخلی چه به صورت کلاسهای بیرون سازمانی به دنبال توسعه و رشد منابع انسانی خود میباشد .

منبع : the balance

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!