ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

ششمین کنفرانس ملی آموزش

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم معرفی  نمونه های موفق حوزه های یادگیری  کشور توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور ۷ و ۸  بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری پنج دوره گذشته این کنفرانس در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳،۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ضمن استقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه کشور، نتایج و پیامدهای مهمی در سازمان ها و دستگاههای کشور ایجاد نموده و این مهم دست اندرکاران انجمن و کنفرانس را رهمنون به برگزاری ششمین دوره این کنفرانس نمود. مهم ترین ویژگی و تفاوت ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، توجه بر ابزارها و روش ها و رویکردهای نوین توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی می باشد.

سایت مرجع : انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید