ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

با توجه به دگرگونی های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است و تغییر، از بارزترین ویژگی جهان متمدن امروزی است. تغییر در همه جنبه های زندگی با سرعتی شگرف، در حال وقوع است. سازمان ها و محیط های کاری نیز از این موضوع، مستثنا نیستند. پیشرفت دانش و تغییرات محیطی، سازمان ها را با پدیده ها و عوامل نوظهوری همچون؛ جهانی شدن، نیاز به کارکنان خودراهبر، فناوری های نوین، تاکید بر کیفیت، ارزش افزوده دانش، سیستم های کاری با عملکرد بالا، تغییر در مشاغل و ارتقاء مسیرشغلی و شکاف بین آموزش سازمانی و نیازهای دانشی محیط کسب و کار مواجه ساخته است. این عوامل ضرورت توجه به آموزش در محیط کسب و کار بعنوان یک نظام پویا و راهبردی را دوچندان کرده و نقش آموزش و توسعه را در پیشبرد اهداف سازمانی افزایش می دهد. با این رویکرد ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با هدف تبادل اندیشه در زمینه مسائل و چالش‌هایی که این حوزه ی سازمانی در آینده با آنها روبرو خواهد شد برگزار گردید.

در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه­ های متنوع مانند: سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، ۶ کارگاه آموزشی، برگزاری سمیتئاتر آموزش،سنجش صلاحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش(سطح مقدماتی)، ارائه مقالات برتر پژوهشی، مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در ششمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش، مراسم تقدیر از شرکت کننده در سومین دوره جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان و مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و  برپایی نمایشگاه جانبی ارائه شد.

حضور ایده در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید