منتورینگ (mentoring)

منتورینگ

 • مرشد یا منتور(mentor) کیست؟

منتور در طول راه به عنوان یک حامی و یک مشاور همراه فرد است تا وی را به بهترین شکل ممکن به نتیجه برساند.

 • منتورینگ (Mentoring) :

منتورینگ به معنی همراه شدن با اشخاص و کسب و کارها در مسیری که به آنها کمک می کند تا توانایی های خودشان را بشناسند و موفق شوند . به طور کلی مربیگری فرآیندی آگاهانه ای است که از مذاکرات حساب شده در جهت ایجاد محیطی برای رشد اشخاص، اعمال هدفمند و پیشرفت مدار و پایدار استفاده می کند ( به نقل از دانشمندی ۱۳۹۱).نیازهای توسعه و بهسازی افراد بسیار متنوع و متفاوت است. مربی‌ گری رویکردی انعطاف پذیر و پاسخگو نسبت به بهسازی افراد است و همچنین رویکردی به موقع جهت رسیدگی کردن به نواقص عملکرد فعلی و تقویت مهارت ‌های توسعه ‌ای افراد می ‌باشد. از این رو مربی ‌گری یکی از روش ‌های بهسازی کارکنان به ‌حساب می ‌آید.مربیگری، دوره ای برای توانمند کردن افراد است، تا آن ها حس آرامش و مفید بودن داشته و با رسیدن به موقعیت های موردنظر خود احساس رضایت کنند. مربیگری ضمن توجه به مشکلات و چالش پیش روی مدیر و کارمند بر اهداف تمرکز می کند و سعی دارد با فراهم کردن حمایت های لازم او را در دست یابی به نتایج سریعتر و بهتر یاری رساند (دانشمندی، ۱۳۹۱).بسیاری از سازمان ‌ها تحت فشار زمانی کار می کنند و با تغییر مواجه می شوند. توانایی یاد گرفتن و سازگار شدن با محیط، از جمله مهارت های مهمی است که کارکنان بایستی دارا باشند. از این رو مربی گری به عنوان روشی موثر برای کمک به افراد  در جهت ایجاد تغییرات اساسی در محیط کار مطرح می ‌شود. مربی‌ گری از سبک های یادگیری متفاوتی حمایت می ‌کند که در مقایسه با روش ‌های سنتی آموزش، از کارکنان حمایت بیشتری به عمل می ‌آورد. نیاز های بهسازی افراد متفاوت است و در سازمان ‌های کوچک تعداد زیادی از افرادی که دارای مهارت ‌ها و نیاز های بهسازی خاص باشند، وجود ندارد. در چنین مواردی مربی‌ گری می‌ تواند رویکردی خوب برای بهسازی باشد که می تواند بر بهسازی به موقع و انفرادی تأکید نماید.فعالیتی که فرض می شود بیشترین شباهت را با مربی ‌گری دارد، منتورینگ است. بسیاری از مهارت ها و رویکرد هایی که توسط یک منتور در فرایند منتورینگ استفاده می شود همانند همان‌ هایی هستند که مربیان در فرایند مربی گری استفاده می‌کنند. مربی ‌گری و منتورینگ هردو در بردارنده یک رابطه فرد به فرد هستند و فرصتی را برای افراد جهت دریافت بازخورد، یادگیری و رشد و بهسازی فراهم می آورند، با این حال تفاوت هایی میان این دو روش وجود دارد.

 

مربیان تشویق می ‌شوند تا حداقل هدایت را ارائه دهند و بر کمک کردن به متربیان جهت شناسایی راه ‌حل ‌هایشان تأکید دارد.بیشترین پذیرش منتور زمانی است که به عنوان یک مشاور اقدام کند و به افراد فرصت دهد تا از تجارب منتور ها یاد بگیرند و به اشتراک بگذارند.

تفاوت های منتورینگ و مربی گری

مربی‌‌گری محیط کار منتورینگ
حوزه‌ها/زمینه های ارجاعی مسائل عملکردی کاری/وظیفه‌ای مسائل کاری

مسائل حرفه ای مستمر

مسائل فردی و شخصی

روابط مربی اغلب مدیر صف متربی است اما ممکن است همکار یا فرد دیگری هم باشد معمولا منتور فردی باتجربه‌ تر، همکار ارشد و خارج از تیم کاری متربیان است
تخصص مربی ممکن است در حوزه ‌ای که مربیگری می‌ کند دارای تخصص باشد یا نباشد معمولاً منتور دانش و تجربه عمومی از حوزه کاری فرد داراست.
رویکرد مربیان تشویق می ‌شوند تا حداقل هدایت را ارائه دهند و بر کمک کردن به متربیان جهت شناسایی راه ‌حل ‌هایشان تأکید دارد. بیشترین پذیرش منتور زمانی است که به عنوان یک مشاور اقدام کند و به افراد فرصت دهد تا از تجارب منتور ها یاد بگیرند و به اشتراک بگذارند.
ماهیت خاص ملاقات‌ ها اهداف متمرکز و توافقی و مرور فرایند و جریان پیشرفت در جهت تحقق اهداف بحث‌ های عمومی و غیر رسمی پیرامون کار، مسائل شخصی و حرفه ‌ای
فراوانی ملاقات ‌ها منظم، برنامه ملاقات‌ ها معمولا در پایان هر جلسه مشخص می ‌شود. ممکن است به هنگامی که فرد به آن نیاز دارد صورت گیرد.
مدت زمان معمولاً کوتاه مدت است تا زمانی که اهداف تحقق یابد(در ارتباط با وظیفه) می ‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه یابد (در ارتباط با حرفه)

 

مزایای یک منتور برای یک استارتاپ :

یک منتور برای یک استارتاپ مزایای زیادی می‌تواند به همراه داشته باشد:.

 • او بازار را به خوبی می‌شناسد و رفتار با مشتری را به شما می‌آموزد.
    • او چشم‌اندازی بزرگ دارد و صحبت با او چشم‌انداز شما را بهبود می‌دهد.
    • راه و چاه را از هم شناخته و شما را با برخی اشتباهات فاحشی آشنا می‌کند که نبایدانجام دهید.
    • او شبکه‌ای بزرگ از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مسوولین دارد که می‌توانید واقعاً روی آن حساب کنید.
    • خود او شاید در مقام یک فرشته کسب‌وکار روی کسب‌وکار شما سرمایه‌گذاری کند.
     • شما گاهاً درگیر امور اجرایی جزئی می‌شوید و از بحث‌های کلانی مثل استراتژی کسب‌وکارتان دور می‌شوید. او کسب‌وکار را از بیرون می‌بیند و مسیر نادرست را گوشزد می‌کند.
     • او فردی موفق است و باانگیزه. پس در مراحل سخت و خشن راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران به شما روحیه و انگیزه مضاعف می‌دهد.

۵ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید