سیستم ارزشیابی G20

G20

سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل G20 که معمولا برای پرداخت حقوق و دستمزد به اجرا در می آید و برای مشاغل مدیریتی و غیر مدیریتی استفاده می شود متشکل از ۲۰ پایه می باشد.

اهم عوامل این سیستم شامل موارد ذیل می شود:

۱- مهارتها: تحصیلات، تجربه و گواهینامه های مهارتی

۲- اختیارات و مسئولیتها: سرپرستی، ایمنی و بهداشت، منابع فیزیکی، منابع مالی، مقررات و …

۳- کوششها: کوشش فکری و دقت، کوشش احساسی و جسمانی

۴- شرایط کار: خطرات ناشی از کار ، استرس و شرایط نا مساعد

سیستم G20 دارای ۲۰ عامل می باشد که این عوامل در قالب چهار سطح به شرح ذیل طبقه بندی می شود:

منبع : zeinodini

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید