هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

همایش ارزیابی عملکرد

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد توسط مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان در تاریخ ۲۳-۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا برگزار میگردد.

در این همایش به موضوعاتی همچون:

۱- چگونگی ساختن محیط کار آرمانی جهت دستیابی به بالاترین عملکرد تیمی

۲- روش های مکانیزه نمودن ارزیابی عملکرد در سازمان ها

۳- روش های کاربردی ارزیابی ۳۶۰ درجه مدیران

۴- چگونه می توانیم به وسیله کانون ارزیابی به کشف استعدادها بپردازیم؟

۵- سیستم مدیریت عملکرد یکپارچه : سطوح کسب و کار ، واحد و فرد

۶- دمینگ و آنالیز Sap-Lap و تاثیر آن بر ارزیابی عملکرد

۷- ارزیابی افراد سازمان یا ارزیابی واحدها؟

۸- چگونگی چیدمان و الویت بندی شاخص های ارزیابی

۹- چگونه با روانشناسی به ارزیابی عملکرد بپردازیم؟

۱۰- مطالعه موردی استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمان ها

پرداخته خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید