حاشیه هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

هفتمین کنفرانس ملی آموزش

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با حضور انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران که شامل سازمان ها، شرکت ها و دانشگاههای کشور می باشد برگزار گردید.

مهمترین محورهای این کنفرانس شامل : امکان سنجی فنی و مدیریتی، بهره برداری از فناوری های آموزش و یادگیری در سازمان ها، زیرساخت های بهره برداری از فناوری های یادگیری، پلتفرم ها و نرم افزارهای تولید و مدیریت یادگیری فناورانه، بررسی نقش کاربست رویکردهای نوین آموزشی در عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، سرویس ها و محصولات مدیریت یادگیری مبتنی بر فناوری، بهره برداری از رایانش ابری در یادگیری و توسعه منابع انسانی، نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در فرآیند یاددهی و یادگیری، مدل های توسعه کسب و کار یادگیری فناورانه، ارزیابی نتایج آموزش و توسعه مبتنی بر فناوری های یادگیری، مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، چالش ها و تجارب بهره برداری از فناوری های یادگیری و چالش های به کارگیری فناوری های یادگیری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده است.

همچنین جهت مشاهده و کسب اطلاعات بیشتر جهت محصولات ارائه شده ایده در کنفرانس ملی آموزش به سایت ایده مراجعه کنید و برای ارسال درخواست دمو اینجا را کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید