فنون و ابزارهای توانمندسازی کارکنان در سازمان ها

توانمندسازی کارکنان

به منظور توانمندسازی کارکنان در سازمان به بسترسازی اولیه و مناسب در محیط سازمان نیاز است. در سازمان هایی که عوامل تاثیرگذار در توانمندسازی به طور کامل و صحیح اجرا می شود، می‌توان اطمینان داشت که بهترین استفاده از نیروی انسانی و درنتیجه بیشترین بهره‌وری در سازمان وجود دارد. ولی برای اجرای این عوامل از چه فنون و ابزاری می‌توان استفاده کرد؟ در زیر به چند نمونه از فنون خلق توانمندی در سازمانها اشاره شده است و درصورت لزوم توضیحاتی نیز ارائه شده است.

۱– اجرای نظام پیشنهادها در سازمان

۲– تشکیل دوایر کیفیتی

۳- تشکیل گروه های کاری:

از جمله وظایف مدیران تشکیل گروه های کاری توانمند است. برای این منظور ایجاد و رشد عوامل چندی در محیط کار از الزامات به شمار می‌رود که مدیران و کارکنان با هم در ایجاد و گسترش آنها سهیم‌اند. از جمله این موارد عبارتند از: احترام، اطلاعات، کنترل، تصمیم‌گیری، مسئولیت و مهارت

۴– ایجاد و بکارگیری سیستم مناسب ارزیابی عملکرد و معرفی کارمند نمونه در دوره های زمانی مشخص

۵– ایجاد امکانات انگیزشی

۶- غنی‌سازی شغلی:

به منظور غنی‌سازی شغلی باید اطلاعات کافی در مورد شغل وجود داشته باشد که از طریق تجزیه و تحلیل شغل می‌توان به آن دست یافت. تجزیه وتحلیل شغل عبارت است از روشهایی برای تعیین و شناسایی وظایف، مسئولیت ها، شرایط کاری و ارتباط بین مشاغل و خصوصیات انسانی کارکنان. در واقع تجزیه و تحلیل شغل خلاصه‌ای از وظایف، مسئولیت ها، رابطه آن با مشاغل دیگر، دانش و مهارت های مورد نیاز برای تصدی شغل و شرایط کاری است. تجزیه و تحلیل شغل از اساسی‌ترین و بهترین کارهایی است که کلیه موسسات برای استفاده، پرورش و حفظ منابع انسانی و غنی‌سازی شغل آنها انجام می‌دهند. مدیر موفق کسی است که بتواند محیط فرهنگی سازمان خود را که عاملی بسیار مؤثر در رفتارهای کارکنان است، عمیقاً بشناسد و آن را در جهت اجرای برنامه های سازمان خود بکار گیرد. حقوق و مزایای افراد باید بر اساس ماهیت شغل، تخصص، تجربه و عملکرد فرد در برابر تغییرات و برنامه ها تعیین شودو اگر عملکرد افراد به دقت ارزیابی نشود و مطابق شایستگی به آنان امتیاز داده نشود یا به تعبیر دیگر افراد شایسته از امتیازات بیشتر در سازمان برخوردار نشوند در آن سازمان به تدریج فرهنگ کم کاری بوجود می آید. موفق ترین سازمان ها، آنهایی هستند که افرادی را که توانایی ایجاد ارزش افزوده از طریق کسب و به کارگیری دانش و فن آوری‌های جهانی دارند، جذب، پرورش و نگهداری نمایند. امروزه استعداد و دانش نیروی کار عامل اصلی موفقیت است.

کاهش هزینه ها، آموزش مستمر کارکنان و همگام شدن با تحولات جاری روز ازجمله مزایای کاربرد برنامه ریزی اثربخش و کارایی نیروی انسانی است.

چنانچه سازمان ها توانایی استفاده درست از نیروهای انسانی را نداشته باشند، در آن صورت در عرصه رقابت موفق نخواهند شد.

مدیریت منابع انسانی ازطریق برنامه ریزی کارآمد می تواند توانایی های نیروهای موجود را ارتقا بخشد.

در تمام سازمان ها، افرادى هستند که به لحاظ فنى، (دانش یا مهارت)، از جمله افراد موثر سازمان هستند، اما به لحاظ رفتارى، با سازمان، مشتریان، رییس خود، یا مخاطبان سازمان مشکل دارند. بدیهى است که حفظ این افراد، که سرمایه هاى سازمان هستند، و استفاده از آنها در راستاى اهداف سازمان، مهم است.

جهت بکارگیری بهتر نیروی انسانی در سازمان می توان موارد زیر را انجام داد:

  1. تجزیه و تحلیل نیازهای منابع انسانی: استخدام و بکارگیری نیروی انسانی شایسته، ماهر و کارآمد و از همه مهمتر آموزش پذیر با قابلیت کافی از اولویت اول برخوردار است.
  2. از کارکنان در راستای تخصص مربوطه استفاده شود. فرایندی که می تواند موجب رشد، پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را بهمراه داشته باشد استفاده از افراد در جایگاه خویش می باشد.
  3. در طول خدمت بطور مرتب بر عملکرد کارکنان نظارت شود.
  4. به منظور ایجاد رقابت میان کارکنان تشویق در نظر گرفته شود.
  5. نوآوری، بهینه‌سازی و خلاقیت کارکنان در کار و شغل مورد نظر مورد مطالعه قرار گیرد.
  6. اقدامات شاخص کارکنان را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار داده و شخصص در جایی گماشته شود که بهترین کارایی را در امور انجام شده داشته باشد.
  7. شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء و به کارگماری در پست های مناسب را می توانند دارا باشند.
  8. شناسایی افرادی که باید انتقال یابند، یا جابجا شوند.
  9. تعیین افرادی که باید به خدمت آنها خاتمه داد.

نکته های آخر:

کارکنان مهمترین دارایی مانیستند ، کارکنان شایسته مهم ترین دارایی به حساب می آیند.

حداکثر شادی و خشنودی انسان ها زمانی به دست می آید که در شغل هم راستا با شخصیت خود به کار گمارده شوند.

زندگی ارزشمندتر از آن است که فقط به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنید.

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید