ISO 10018:2020

ISO 10018:2020

راهنمایی برای مشارکت و صلاحیت پرسنل

تاریخ انشار اولیه:  ۲۰۱۲

ویرایش: دوم-۱۵ April 2020

کمیته فنی: ISO / TC 176 / SC 3

این ایزو رهنمودهایی برای درگیر کردن افراد در سیستم مدیریت کیفیت سازمان و افزایش مشارکت و صلاحیت آنها در آن ارائه می دهد. همنین این ایزو، صرف نظر از اندازه، نوع یا فعالیت آن، برای هر سازمانی قابل اجرا است.

معرفی

کیفیت از بسیاری جهات دنبال می شود، از رویکردهای غیررسمی گرفته تا سطح سیستماتیک. سازمانی که گواهینامه  ISO 9001: 2015 و سایر استانداردهای همسو را دارد با یک چالش مشترک روبه رو است؛ دشواری در تشویق مردم برای تعامل با تنظیمات در متن فرهنگ، ارزش های سنتی کاری، ادراک و شیوه های آنها در یک زمینه کلی تر ، تعامل افراد تعهد عاطفی است که مردم نسبت به سازمان و اهداف آن دارند. این تعهد عاطفی یعنی افراد درگیر، در واقع به کار و سازمان خود اهمیت می دهند. آنها فقط برای یک فیش حقوقی یا فقط برای ارتقا بعدی کار نمی کنند، بلکه در جهت اهداف سازمان کار می کنند. وقتی تعامل را با کیفیت در نظر بگیریم ، امتداد این تعهد عاطفی است.

در استخدام افراد ، یک سازمان باید هم ترازی و مهارت را در نظر بگیرد.

مشکلات عملی برای دستیابی به تعامل شامل مثال های زیر است:

  • کیفیت به جای پیگیری جمعی تعالی به پیوستگی شهرت دارد.
  • کیفیت به عنوان یک رشته فنی دیده می شود و “بهترین راه برای انجام کارها” نیست که مربوط به همه باشد.
  • از زبان و ابزار می توان برای غیر قابل دسترس به نظر رسیدن کیفیت برای افرادی که به طور رسمی آموزش ندیده اند استفاده کرد.
  • متخصصان با کیفیت غالباً “مهارت های نرم” لازم برای تغییر الگو را ندارند.

این سند راهنمایی در مورد چگونگی ایجاد تغییرات مهم در سطح تعامل افراد با کیفیت در سازمان ها از هر نوع و اندازه به نفع همه طرف های ذینفع ارائه می دهد. این ایزو نویدی برای ایجاد تحول، حتی برای خلاق‌ترین سازمان‌ها است.

با تمرکز بر ادغام بهتر استراتژی های تعامل، استاندارد، چارچوبی را برای افزایش مشارکت و شایستگی افراد در درون سازمان فراهم می کند و سبب ارزشمندی آن ها می شود.

استاندارد  ISO 10018:2020 مکمل ISO 10015:2019، مدیریت کیفیت – راهنمای مدیریت صلاحیت و توسعه انسانی است. هر دو استاندارد  قدم‌های کاربردی را برای پیروی، پذیرش و اقدام به مدیران و رهبران ارائه می‌دهد. صلاحیت و توسعه کارکنان باید یک جنبه جمعی از سازمان باشد و نه فقط برای افراد خاص. افراد باید ارتباط بین کار فعلی خود و اینکه چگونه آموزش های بعدی می تواند فرصت های بیشتری را در سازمان ایجاد کند، را  ببینند. که  اگر  درک کنند که سازمانشان از طریق آموزش و سایر مسیرهای شغلی در مهارت های  ان ها سرمایه گذاری می کند ، احساس تعامل خواهند کرد.

اصطلاح ” اشتغال ” حدود چند دهه است که وجود دارد و از اصطلاحات متداول استفاده شده است، اما بسیاری از سازمان ها و مدیران کاملاً مطمئن نیستند که به چه معنی است این ایزو تعاریف روشنی در رابطه با نحوه ارتباط آن با کارمندان در یک سازمان و چگونگی تقویت درگیری و شایستگی آنها در آن سازمان ارائه می دهد. تعامل با مردم به معنای چیزی بیشتر از حضور به عنوان کارمند است. این بدان معنی است که می توانید یک سهم فعال، احساس ارزشمند بودن و دستیابی به نتایج با کیفیت برای سازمان خود داشته باشید. افراد ممکن است به عنوان “دارایی نامشهود” تعریف شوند به این دلیل که به راحتی از نظر  مالی مانند کارخانه ها، ماشین آلات و یا محصولات به حساب نمی آیند، با این وجود همین افراد هستند که در صورت احساس احترام و حمایت از سازمان هایشان  مدت بیشتری در شغل خود خواهند ماند و به طور جدی کار می کنند تا فعالانه به بهبود سیستم‌ها و خروجی‌های سازمان‌ها کمک می‌کنند( به نقل از الهه تقی زاده بهجتی).

عملکرد کلی سیستم مدیریت کیفیت و فرآیند های آن در نهایت به میزان مشارکت افراد کارامد بستگی دارد و اینکه آیا آن ها در سازمان ها به طور کامل و مناسب معرفی شده اند یا خیر. به منظور دستیابی به نتایجی که مطابق و در راستای استراتژی ها و ارزش های سازمان است، مشارکت پرسنل در سیستم مدیریت کیفیت سازمان مهم می باشد. برای مشارکت شایسته پرسنل توام با صلاحیت، مواردی از جمله: شناسایی، توسعه، ارزیابی معلومات، مهارت ها، رفتار و محیط کار لازم، بسیار مهم و حیاتی است. این استاندارد دستورالعمل هایی برای عوامل انسانی ارائه می دهد که بر مشارکت و شایستگی پرسنل تأثیر گذاشته و با ایجاد ارزش در دستیابی به اهداف سازمانی کمک می کند.

استاندارد ISO 10018:2020 رویکردی مبتنی بر فرآیند را در بر می گیرد و به تشریح اقدامات، نتایج و برنامه هایی برای مشارکت و شایستگی پرسنل می پردازد. چنانچه نظارت، اندازه گیری و تحلیلی صورت پذیرد نتایج ارائه شده حاکی از توانمندی مدیران ارشد در بهبود تصمیم گیری ها می باشد که در نهایت به افزایش سطح رضایت مندی مشتری منجر می شود.

نکات اساسی

کسب شایستگی  Competence acquisition

فرآیندی که تضمین می‌کند شایستگی توسط یک فرد، گروهی از افراد یا یک سازمان به‌دست آمده است.

به منظور اطمینان از تحقق نیازها و اهداف سازمان، داشتن یک برنامه مداوم برای کسب شایستگی می‌تواند ضروری باشد.

توسعه شایستگی  Competence development

فرآیندی که شایستگی یک فرد، گروهی از افراد و یا یک سازمان را افزایش می‌دهد.

مشارکت  Involvement

دخیل شدن در و تعهد به اهداف مشترک است.

فرآیند توسعه مشارکت و کسب صلاحیت کارکنان در یک سازمان

این فرآیند بر مبنای چهار گام زیر بنا نهاده شده بود. در هر مرحله برای اطمینان از صحت داده‌های ورودی و خروجی بازنگری بایستی انجام می شد.

۱- تجزیه و تحلیل

۲- برنامه‌ریزی

۳- اجراء

۴- ارزیابی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید