هفت اشتباه رایج مدیران تازه وارد در سازمان

اشتباه رایج مدیران

۱ شما همه چیز را میدانید

حتی اگر مطمئن هستید که همه چیز را در مورد کاری که در آن مدیریت می کنید می دانید من به شما می گویم که این تصور ناشی از عدم آگاهی تان از کار جدید است مدیریت بر انسانها چیزی است که شما از آن آگاهی کمتری دارید در این کار لازم است همواره آماده شنیدن حرف های جدیداطرافیان و نیروهای کاریتان باشید این ماهیت مدیریت بر انسان ها است.

۲ به همه نشان دهید که چه کسی مدیر است

باور کنید که اگر هم مدام این موضوع را نشان ندهید،همه می دانند که شما مدیر هستید،نمایش بازی این کاری است که خیلی از مدیران تازه وارد خصوصا در جوامع جهان سوم مرتکب میشوند.

۳ همه چیز را تغییر دهید

مدیران تازه وارد همه چیز را تغییر می دهند،آنها برای اینکه نشان دهند همه موفقیت های آینده از آن محصول اقدامات آنها ست از هیچ روش و رویه قبلی موجوددر مجموعه متبوعشان استفاده نمیکنند و همه چیز را تغییر می دهند! در واقع این طور نباید باشد.

۴ عدم اعتماد بنفس

مدیرانی که ترفیع شغلیشان را نه با خواست خود بلکه توسط مدیران بالا ترشان دریافت کرده اند با عدم اعتماد بنفس روبرو می شوندو از تصمیم گیری هراس دارند انها باید اطمینان داشته باشند که مدیران رده بالا حتما اعتماد و اطمینان به شما داشته اند که شما را مدیر قرار داده اند. پس نترسید با اعتماد بنفس مدیریت کنید.

 ۵ عدم صرف وقت برای شناسایی نیروی کار

این موضوع بخصوص در مورد آدم های فنی که مدیر می شوند به شدت احساس می شود.آنها تصور می کنند حالا که سطح شغلیشان به مدیر  ارتقا یافته است نیاز به فنی بالاتری دارندو احتمالا برای افزایش دانش فنی تلاش می کنند،اما این تصور به شدت غلط است یک مدیر باید توان برقرای ارتباط با نیروی انسانی اش را داشته باشد، بنابراین تلاش کنید تا افراد را بشناسید،چه چیزی افراد را می ترساند چه چیزی نگرانشان کرده است و چگونه انگیزاننده می شوند و غیره

۶ به خودشان اجازه کارهای عادی را نمیدهند

نمی دانم کی وکجا این تصور ایجاد شده که چون مدیرهستید نباید مثل بقیه باشید، شما هم باید بخندید احساستان را نشان دهید،مثل بقیه اشتباه کنید و…البته باید اعتراف کنم که این اشتباه شاید کمی کمتر رایج باشد.

۷ حمایت نکردن از افراد

طبیعی است ممکن است نیروی انسانی واحد شما توسط واحد های دیگری متهم به اشتباه شودیا واحد منابع انسانی معتقد باشدکه افراد شما زیاد حقوق میگیرندو مسائلی از این دست .دقت کنید که شما باید پشتیبان این فراد باشید.تنها گذاشتن نیروی انسانی در این شرایط حس تعلق آنها را کم میکند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید