دوره آشنایی و کاربرد نرم افزار پرتال مراکز آموزش در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

نرم افزار پرتال مراکز آموزش

پیرو استقرار و راه اندازی پرتال مراکز آموزش ایده در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، جلسه آموزش این نرم افزار سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ برگزار گردید.

محتوای این جلسه به پرسنل آموزش این دستگاه کمک می کند تا بتوانند با عملکرد بهتر و با استفاده از مهارت کسب شده برای بخش های زیرمجموعه خود کارآمد تر عمل نمایند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید