منتورینگ در جهت پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹

منتورینگ

منتورینگ نوعی فرایند توسعه ای است که در طی آن با رابطه ای حمایتی و با برنامه از پیش طراحی شده، افراد خبره و باسابقه، دانش، مهارت و تجارب فردی خود را به افراد علاقه مند دارای تجربه کمتر انتقال می دهند .حال این که چگونه می توان برای تمامی پرسنل سازمان، این فرایند را مکانیزه طراحی و ثبت نمود، حتما وجود نرم افزار ضروری می باشد.

 

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید