اولویت بندی نیازهای شاغل در جهت پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹

Employee needs

به علت عدم تطابق امکانات و منابع و محدودیت های زمانی و بودجه و به جهت بهره برداری درست از فرایندهای آموزش، می بایست نیازهای آموزشی شاغلین سازمان را براساس نوع مهارت و دانش قابل اکتساب، اولویت بندی نمود تا برنامه ریزی درستی برای پرورش افراد و رشد شایستگی ها فراهم نمود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید