۵ گام برای افزایش بهره وری شخصی در زندگی و کار

بهره وری

بهره وری چیست و چگونه در زندگی و کار افزایش بهره وری داشته باشیم؟

گام اول
آنچه توجه شما را جلب میکند را جمع کنید…
هرچیزی که توجه شما رو جلب میکند با ابزار های مختلف به صورت مجموعه ای یادداشت و یا ضبط کنید
گام دوم
هر آنچه که معنی و مفهوم دارد را جمع آوری کنید…
آیا اجرایی است؟ اگر قابل اجرا است سراغ مرحله بعد بروید و اگر اجرایی نیست آن را بایگانی کنید
گام سوم
هرچیزی را در جایگاه خود قرار دهید…
مطالب دسته بندی شده را در مکان مناسب قرار دهید
گام چهارم
در هر مرحله تمام موارد را بازبینی کنید…
تمام محتویات مراحل را برای کنترل بیشتر بازبینی و به روز رسانی کنید
گام پنجم
اجرا کنید …
و حالا با اطمینان از سیستم مورد اعتماد خود برای تصمیم گیری استفاده کنید

منبع : GTD

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید