چه مواردی انگیزه کار کردن شما را افزایش میدهد؟

انگیزه کاری

انگیزه کاری


تعریف کار برای شما چیست؟ آیا تنها انگیزه کار کردن افراد را کسب درآمد می دانید ؟ یا فرصتی برای بالا بردن ارزش اجتماعی خود ؛ و یا مهمتر از آن، افزایش رضایت و شادی شخصی خود ؟

مدل کار ۵M

در سال ۲۰۱۵، ایگور کوکچاروف مدل انگیزه کاری ۵M را مطرح کرد. این مدل نشان می دهد که ما پنج سطح ارتباط با کار خود داریم. ۵ بخشی که مدل انگیزشی کوکچاروف را تشکیل می دهند عبارتند از:

۱Money ( پول)، ۲-Myself  (خود شخص)، ۳- Member (عضویت)، ۴- Mastery (تسلط) و ۵- Mission (ماموریت)

اساساً این نظریه از سلسله مراتب نیازهای مازلو پیروی می کند، که نشان می دهد همه ما نیازهایی داریم که بر رفتار و انگیزه های ما تأثیر می گذارد. این نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، تعلق، احترام و خودشکوفایی برای زندگی حرفه ای ما بسیار مهم است. به طور مشابه، نظریه کوکچاروف پیشنهاد می کند که ما پنج نوع انگیزه مختلف برای کار داریم.

Money  (پول)

پول دلیل اصلی کارکردن افراد است. برای بسیاری در این سطح، کار یک ضرورت است و هیچ گونه رضایت اضافی ایجاد نمی کند. پول سطح پایه انگیزه افراد برای جستجوی کار است.

Myself  (خود شخص)

سطح دوم در هرم، “خود شخص” می باشد. انگیزه برای خود شخص به معنای کار کردن برای رضایت ذاتی است که از کار خود دریافت می کند. به عنوان مثال، نوازندگان علاوه بر اینکه برای پول اجرا می‌کنند، ممکن است از زمانی که صرف نواختن سازهای خود می‌کنند لذت ببرند و از موسیقی‌ که به خلق آن می پردازند لذت ببرند. یا به سرآشپزی فکر کنید که از خلاقیت آشپزی لذت می برد یا هنرمند گرافیکی که به خلق طرحی میپردازد. برای افرادی که انگیزه myself را دارند، لذت بردن از شغلشان می تواند مهمتر از پول باشد.

Member (عضویت)

سطح سوم، عضویت، به ارتباط ما با افرادی که با آنها کار می کنیم اشاره دارد. عضویت در یک تیم می تواند پاداش دهنده باشد و انگیزه ما را برای کار افزایش دهد. برای بسیاری، همکاران ما منبع بزرگی از رضایت شغلی هستند و انگیزه قوی برای کار ایجاد می کنند. ما از کمک به یکدیگر و دستیابی به اهداف با هم لذت می بریم. ما برای آمدن به کار انگیزه داریم زیرا به عنوان یک عضو احساس مهم بودن می کنیم و نمی خواهیم سایر اعضای تیم خود را ناامید کنیم. بسیاری از افراد زمانی در مشاغل خود هدف پیدا می کنند که اهمیت نقش خود را برای کل تیم بدانند و احساس کنند با تیم خود مرتبط هستند.

Mastery (خبره شدن)

سطح چهارم خبره شدن در کار نام دارد. این مورد می تواند انگیزه بسیار قوی برای کار کردن افراد باشد. برای مثال، نوازنده ای که ممکن است آرزو داشته باشد بر ساز خود تسلط یابد و یا ورزشکاری که بخواهد در رشته ورزشی خود بهترین باشد. یا محققی که به دنبال تسلط بر یک رشته مطالعاتی است. یا پرستاری که بخواهد بر تکنیک ها و توانایی های خود مسلط شود. برای کسانی که به دنبال خبره شدن در کارشان هستند، زمان صرف شده در کارشان لذت بخش است.

Mission (ماموریت)

در نهایت، انگیزه کاری در سطح نهایی برای بسیاری از افراد زمانی رخ میدهد که مبتنی بر ماموریت باشد یعنی ارزش بخشیدن به دیگران و تغییر جهان. کار مبتنی بر مأموریت، میل فرد را برای داشتن هدفی فراتر از خود و در عین حال رسیدگی به سایر نیازهای مهم یکپارچه می کند. سه عامل انگیزشی M5 ( پول، خودشخص و خبره شدن)، در درجه اول انگیزه های فردی یا درونی هستند. انگیزه عضویت شامل ارتباط شما با تیم است و انگیزه مبتنی بر ماموریت شامل یافتن هدف برای کمک به جامعه و جهان است. وقتی شخصی در بالاترین نقطه هرم انگیزه قرار می گیرد، با کمک به دیگران ارزش کار خود را پیدا می کند.

 

آمارها نشان می دهد که ما بیش از ۵۰ درصد از زمان بیداری خود را در طول هفته در محل کار می گذرانیم. در یک بازه زمانی ۵۰ ساله، بیش از ۳۵ درصد از ساعات بیداری خود را در محل کار سپری خواهیم کرد. بسیاری از زندگی ما حول محور کار می چرخد، و مواقعی وجود دارد که داشتن انگیزه در شغلمان دشوار است. استرس های ناشی از زندگی شخصی و حرفه ای ما می تواند باعث شود که ما احساس ناامیدی و عدم رضایت کنیم.

درک مدل انگیزه کاری M5 می‌تواند به ما بیاموزد که چگونه می‌توانیم مشوق‌های خود باشیم و ارتباط غنی‌تر و هدفمندتری با کار خود ایجاد کنیم که بتواند منجر به رضایت بیشتر از زندگی شود. همه ما می خواهیم از زندگی لذت ببریم و زمان خود نهایت استفاده را ببریم، کشف آنچه که شما را برمی انگیزد، شما را یک قدم به خودشکوفایی، شادی و رضایت نزدیکتر می کند.

منبع : projectboldlife