سه نوع شیوه یادگیری

شیوه یادگیری

سه نوع شیوه یادگیری عبارتند از دیداری، شنیداری و حرکتی. ما برای پردازش اطلاعات پیرامون خود به حواس خود وابسته هستیم. بیشتر افراد تمایل دارند از یکی از حواس خود بیشتر از سایرین استفاده کنند. در ادامه در مورد این سه سبک یادگیری بیشتر توضیح خواهیم داد.

بصری برای ادغام این سبک (شیوه ) یادگیری در کلاس، مدرسان باید روی موارد زیر تمرکز کنند.

از نمودار، جدول، تصاویر یا سایر وسایل کمک بصری استفاده کنید.

سرتیتر مطالب و جزوات را برای موضوع مورد نظر درج کنید.

موانعی که باعث حواس پرتی میشود را از بین ببرید.

برای یادداشت برداری فضای خالی بگذارید.

از محتواهای چند رسانه ای استفاده کنید.

از تصاویر و ارائه هایی که رنگی هستند بهره مند شوید.

شنیداری برای ادغام این سبک یادگیری در کلاس، مدرسان باید روی موارد زیر تمرکز کنند.

مطالب جدید را با توضیح آنچه که قرار است آموزش ببینند شروع کنید.

درس را با خلاصه مطالبی که آموزش داده شد به پایان برسانید.

فعالیت هایی مانند گروه های بحث و گفتگو داشته باشید.

از فراگیران بخواهید سؤالات را شفاهی بیان کنند.

فراگیران از تکنیک بلند خوانی استفاده کنند.

حرکتی برای ادغام این سبک یادگیری در کلاس، مدرسان باید روی موارد زیر تمرکز کنند.

از فعالیت هایی استفاده کنید که به فراگیران امکان حرکت و فعالیت می دهد.

در حین فعالیت ها موسیقی پخش کنید.

هایلایتر و مداد رنگی تهیه کنید.

بین تدریس وقفه هایی ایجاد کنید.

سفرهای آموزشی ترتیب دهید.

مدرسان باید به شیوه های یادگیری که در کلاس های آنها وجود دارد توجه کنند. اغلب مدرسان به سبک یادگیری خود آموزش می دهند و مانع دیگر سبک های یادگیری می شوند. باید دوره‌های توسعه حرفه‌ای برای مدرسان ایجاد شود تا به آنها کمک کند تا  با به کارگیری روش های مختلف یادگیری همه فراگیران خود را به صورت یکجا آموزش دهند.

منبع : online-distance-learning-education

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید