اهمیت ساخت فرهنگی سالم در سازمان

فرهنگ سازمانی

رقابت بر سر یافتن استعداد ها موضوع غیرقابل انکار امروزه سازمان ها است. امروزه کارمندان، کارفرمایان را نه تنها بر اساس حقوق و مزایا، بلکه بر اساس نحوه اجرای فرهنگ شرکت انتخاب می کنند. یک نظرسنجی که از ۲۰۰۰ کارمند توسط Hays در سال ۲۰۱۷ انجام شد، نشان داد که ۴۷ درصد از کارمندان به دلیل فرهنگ ضعیف و سمی که در محل کار فعلی خود تجربه می‌کنند، به دنبال موقعیت‌ های شغلی جدید هستند.

چه چیزی یک فرهنگ شرکتی سالم را می سازد؟

چگونه یک شرکت می‌ داند که فرهنگ سازمانی خوبی دارد؟ خوشبختانه، وضعیت سلامت فرهنگ یک سازمان را می توان با شاخص های : ارزش ها و باورها؛ اعتماد؛ نظم و ساختار؛ و رهبری ترسیم کرد.

ارزش ها و باورها

یک سازمان باید تعریفی روشن و واضح از ارزش ها و باورهای اصلی سیستم خود ایجاد کند. ارزش ها و باورهای یک شرکت، بلوک های ساختمانی هستند که چشم انداز، استراتژی و جهت آن سازمان بر اساس آن ساخته می شود.

اعتماد

اساس همه روابط، اعتماد در محیط کار است که از طریق صداقت، صراحت و شفافیت آشکار می شود. اعتماد در محیطی وجود دارد که افراد در آن احساس امنیت می کنند.

نظم و ساختار

نظم و ساختار، سازمان را به کمال می رساند. یک شرکت با نظم و ساختار درست را می توان به یک ماشین روغن کاری شده تشبیه کرد. ثبات به وجود آمده از این نظم، امنیت را برای کارکنان فراهم میاورد.

رهبری

رهبری یک عامل مهم در ایجاد یک فرهنگ شرکتی سالم است. همه در فرهنگ سازی مشارکت دارند. با این حال، رهبران بخش عمده ای از مسئولیت ایجاد یک فرهنگ سازمانی خوب را بر عهده دارند. رهبران نماینده آرمان های شرکت هستند. هرگونه گسست بین ارزش های سازمان با اقدامات رهبران، باعث ایجاد اثری منفی بر کارمندان میشود. از دست رفتن اعتماد کارکنان به رهبری ارشد سازمان، باعث از بین رفتن فرصتی برای ایجاد یک فرهنگ قوی و سالم در سازمان می شود.

با استفاده از معیارهای ” ارزش‌ ها و باورها، اعتماد، نظم و ساختار و رهبری “، ترسیم مسیری برای یک فرهنگ سازمانی سالم آسان است.

منبع : projectboldlife

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید