تجزیه و تحلیل به روش آزمون ANOVA

تجزیه و تحلیل

تجزیه واریانس (ANOVA) یک ابزار تجزیه و تحلیل است که در آمار استفاده می شود که تنوع کل، مشاهده شده در یک مجموعه داده را به دو بخش تقسیم می کند: عوامل سیستماتیک و عوامل تصادفی. عوامل سیستماتیک تأثیر آماری بر مجموعه داده های داده شده دارند، در حالی که عوامل تصادفی تأثیری ندارند.

از آزمون ANOVA برای تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در یک مطالعه رگرسیونی استفاده می کنند.

 

تجزیه و تحلیل واریانس چه چیزی را به ما نشان می دهد؟

آزمون ANOVA مرحله اولیه در تجزیه و تحلیل عواملی است که بر یک مجموعه داده معین تأثیر می گذارد.پس از پایان تست، یک تحلیلگر آزمایشات بیشتری را روی عوامل روشی انجام می دهد که به طور قابل اندازه گیری در ناسازگاری مجموعه داده ها نقش دارند.

 

ما چگونه می توانیم از آزمون ANOVA استفاده کنیم؟

برای مثال، یک محقق ممکن است دانشجویان چندین دانشکده را مورد آزمایش قرار دهد تا ببیند آیا دانشجویان یکی از دانشکده ها به طور مداوم از دانشجویان دیگر دانشکده ها بهتر عمل می‌کنند یا خیر و سپس نتایج را مورد ازریابی قرار دهد. در یک برنامه تجاری، یک محقق تحقیق و توسعه ممکن است دو فرآیند مختلف ایجاد یک محصول را آزمایش کند تا ببیند آیا یک فرآیند از نظر کارایی هزینه بهتر از دیگری است یا خیر.نوع تست ANOVA مورد استفاده به عوامل مختلفی بستگی دارد. زمانی استفاده می شود که داده ها باید آزمایشی باشند. در صورت عدم دسترسی به نرم افزار آماری که منجر به محاسبه ANOVA با دست می شود، از تحلیل واریانس استفاده می شود. استفاده از آن ساده است و برای نمونه های کوچک مناسب است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید