ژورنال کلاب

ژونال کلاب

ژونال کلاب


 

روش پیاده سازی ژورنال کلاب

ژورنال کلاب یک برنامه آموزشی تعاملی ست که استنتاج و درک اصولی کلی بر پایه شواهد و افزایش مهارتهای ارزیابی نقادانه را سبب می شود. در این برنامه آموزش که در آن تعدادی افراد به بحث درباره ی مقالات روز می پردازند. اساس ژورنال کلاب، یادگیری بر پایه حل مشکل است و در آن تعاملی ساختار یافته با شرکت کنندگان ایجاد می شود. ژورنال کلاب یک رویه دیرینه در آموزش به ویژه آموزش علوم پزشکی است و در ارتقاء مهارت ارزیابی نقادانه در دانش مربوط به علوم تأثیر و اهمیت بسزایی دارد. تعداد شرکت کنندگان در جلسات ژورنال کلاب تعریف خاصی ندارد ولی قرائن حاکی ست که برای حصول نتایج مطلوب تعداد حداقل ۱۲ نفر که حداقل نیمی از آنها متخصص در موضوع مورد باشند.

قوانین راه اندازی ژورنال کلاب ها

 • اعضای کلاب باید دارای علایق مشترک باشند. هر کلاب باید شامل تمام افراد در سطوح مختلف، از فراگیر تا مدرس و مدیر باشد. تمامی افراد عضو در یک کلاب ملزم به ارایه سخنرانی به شکل دوره ای در موضوعات مرتبط می باشند.
 • کلاب همواره در ساعت مشخص و روز مشخصی از هفته برگزار ‌شود و یک برنامه ثابت را دنبال کند.
 • کلاب دارای یک دبیر باشد که به طور منظم در جلسات شرکت‌کند و وظیفه تدوین خلاصه جلسات و گردآوری فرم های نظرسنجی را به عهده گیرد.
 • در حالت ایده‌آل، حضور و غیاب اجباری باشد.
 • جلسه باید در زمان مشخص شروع و تمام شود.
 • افراد تشویق به فعالیت‌های جمعی شوند. برای مثال در شروع جلسات هر فرد خودش را معرفی کرده و صحبت کوتاهی درباره کار یا تخصصش کند.
 • درباره ۱ تا ۳ مقاله منتشر شده در مجلات معتبر بحث و گفتگو ‌شود.
 • زمان جلسه بطور مساوی میان ارائه و بحث تقسیم شود.
 • مقالاتی انتخاب شوند که تاثیر مشخصی بر اهداف گروه تحقیقاتی داشته باشد.
 • در ابتدا مفهوم اصلی مقاله انتخاب شده در قالب یک سوال، مطرح شود.
 • هر از گاهی از یک سخنران مهمان دعوت شود تا به تجربیات تخصصی گروه افزوده شود.
 • همچنین لازم به ذکر است که در جهت تقویت مهارت و اعتماد به نفس اعضا در تلاش باشید که سخنرانی‌ها و همچنین بحث‌های صورت گرفته به زبان انگلیسی انجام گیرد. بدین ترتیب مهارت افراد در کنفرانس‌های بین‌المللی افزایش می‌یابد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید