الگوی نیازسنجی بر مبنای استاندارد مهارت

استاندارد مهارت

با توجه به نیاز روز افزون به توسعه بحث های آموزش و حرفه ای نمودن آن ، افزایش سطح مهارت ها ، دانش ها ، نگرش های آموزش و اثربخشی آموزش در کارها  الگوی نیازسنجی بر مبنای استاندارد مهارت مطرح میشود.

 

 • استاندارد مهارت چیست ؟

حداقل مهارت و دانش مورد نیاز برای انجام وظایف یک شغل استاندارد.

 

 • الگوی نیازسنجی استاندارد مهارت :

هدف این الگو شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در سه حیطه استاندارد شغلی ، توانمند سازی و حل مساله است  و دوره های آموزشی را در سه حیطه دانش ، مهارت و نگرش در نظر میگیرد.

 • مرحله استاندارد شغلی : مربوط به کارکنانی میباشد که به تازگی وارد شغل شده و معلومات اولیه و مهارت های ساده را فرا میگیرند که در دسته بندی دانش قرار میگیرد.

 

 • مرحله توانمند سازی : مربوط به کارکنان نیمه متخصص است که درمرتبه های بالاتر یادگیری یعنی درک و تجزیه تحلیل و ترکیب و مقایسه قرار دارند.

 

 • مرحله حل مساله : کارکنان مسلط که تمام آموزش های اصلی و تکمیلی را گذرانده اند و به دلیل برخورداری از سطح تحصیلات ، استعداد و آمادگی کافی به درجه تخصص بالاترنسبت به آنچه که برای انجام وظایف شغلی به آن نیاز است رسیده اند و میتوانند به سایر کارکنان نیز آموزش بدهند.

 

 

 • نیازسنجی از طریق روش استاندارد مهارت ۵ مرحله دارد :

۱- تعریف شغل

۲- وظایف شغلی

۳- تعریف استاندارد مهارت

۴- تبدیل استانداردها به دوره های آموزشی

۵- تدوین کارراهه

 

از جمله مزایای استفاده از روش استاندارد مهارت :

  • کاهش شکاف موجود بین دانش، نگرش و مهارت افراد با استانداردهای بین المللی
  • بررسی شایستگی های شغلی کارکنان بر اساس این الگو و رفع کمبود های موجود و ارتقای مهارت

 

راهکارهای سازمانی :

  • ارائه امکانات و تسهیلات جهت آموزش
  • انجام طراحی و برنامه ریزی آموزشی توسط گروههای تخصصی
  • اجرای آموزش با شرایط آموزشی مساعد
  • ارزشیابی
  • تشویق نفرات برتر با روشهای مختلف انگیزشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید