دوره تعاملی نظام آراستگی ۵S

5s

یادگیری زمانی اتفاق میافتد که فعالیتهای یاددهی- یادگیری در یک شرایط تعاملی برای شرکت کننده در محیطهای یادگیری و مجموعه ابزار و امکانات آن صورت پذیرد.

یادگیری الکترونیکی با بهره گیری از فناوریهای نوظهور، تعاملات گسترده ای را برای دسترسی به اطلاعات وسیع و نیز برقراری انواع ارتباط فراهم میسازد.

همینطور که قبلا در مقاله مرتبط به ۵S گفتیم، ۵S روش نظام یافته ای برای ساماندهی و آراستگی محیط کاری ، برقراری مقررات و استانداردها و حفظ نظم و انضباط لازم برای انجام صحیح کارها است.

که باعث:

  • ارتقاء روحیه کاری، رضایتمندی شغلی و شادابی کارکنان به دلیل زیباسازی و آراستگی محیط کار
  • بهبود در وضعیت ایمنی محیط کار
  • بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
  • بهبود روابط انسانی
  • ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی و تیمی به دلیل آموزش آن در خلال پروژه و استقرار نظام ۵S در قالب کار تیمی
  • کاهش هزینه های در گردش
  • دسترسی سریع به اسناد ، مدارک و سوابق

میشود.

 

از این رو برای یادگیری بیشتر ، در دوره آموزش مجازی ۵S از فناوری یادگیری تعاملی بهره گرفتیم که افراد با مشارکت در یادگیری، آموزش بهتری دریافت کنند.

در ادامه بخشی از این دوره را مشاهده مینمایید:

دوره 5s

 

مباحث مورد بحث در این دوره ، به شرح زیر قابل مشاهده است:

o آشنایی با تعریف نظام آراستگی
o تاریخچه شکل گیری نظام آراستگی
o اهداف و روش اجرا بخش اول – Seiri (ساماندهی)
o اهداف و روش اجرا بخش دوم –  Seition (نظم و ترتیب)
o اهداف و روش اجرا بخش سوم – Seiso (پاکیزه سازی)
o اهداف و روش اجرا بخش چهارم – Seiketsu (استاندارسازی)
o اهداف و روش اجرا بخش پنجم – Shitsuke (انضباط و نگهداری)

 

مدت زمان دوره : ۴۰ دقیقه

معادل : ۸ ساعت دوره حضوری

آزمون : دارد

برگزار کننده : شرکت ایده

جهت برگزاری دوره از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید