تاریخچه اونت

تاریخچه اونت

تاریخچه اونت

پایگاه داده اونت شامل چند صد متغیر است که ارائه کننده شرح شغل‌های کاری و خصوصیات نیروهای کار همچون الزامات مهارتی است. همه پایگاه‌های داده در این مرکز قرار داده شده است تا توسعه دهندگان محصول قادر باشند از پایگاه داده اونت در محصولاتشان استفاده کنند. این بخش شامل پایگاه داده، دیکشنری داده‌ها، مستند‌‌سازی فنی و سایر اطلاعاتی است که می‌تواند توسعه چنین محصولاتی را پشتیبانی کند. واژه نامه داده‌ها شامل تمامی کلیدواژه‌ها به عناصر داده و فایل‌هایی است که در پایگاه داده وجود دارد. در حقیقت این نوع مستند‌‌سازی برای تحلیل گران سیستمی، توسعه دهندگان و محققانی است که برای استفاده از پایگاه داده اونت برنامه‌ریزی می‌کنند و آن را پایه و اساسی برای محصولات، نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی سیستمی شان قرار می‌دهند.

سیستم گروه‌ بندی حرفه‌ای استاندارد (SOC) توسط نهادهای آماری فدرال استفاده می‌شود تا شاغلین طبقات مختلف شغلی را گروه‌ بندی کنند. هدف از این سیستم جمع‌آوری، محاسبات آماری و انتشار داده هاست. تمامی نیروی کار با توجه به تعریف شغلی شان در یکی از ۸۴۰ حرفه جزئی قرار می‌گیرند. حرفه‌های جزئی در SOC که وظایف شغلی مشابه و مهارت ها و آموزش‌های مشابهی نیاز دارند، در یک گروه با هم قرار می‌گیرند. بر اساس SOC، طبقه‌بندی O*NET-SOC شامل ۹۷۴ شغل است که توسط متصدیان شغلی یا متخصصان حرفه‌ای بدست آمده‌اند. برای در جریان بودن از تغییراتی که در زمینه‌های حرفه‌های مختلف اتفاق می‌افتد، این طبقه‌بندی به‌ طور دوره‌ای مورد بازبینی قرار می‌گیرد که آخرین ویرایش آن سال ۲۰۱۰ است. در برخی موارد، O*NET-SOC در بردارنده اطلاعات جزیی‌تری نسبت به SOC است، که موجب انعکاس مشاغلی خاص می‌گردد. هدف از ویرایش این است که O*NET-SOC در خصوص کدگذاری‌ها، تعاریف و عناوین با SOC کاملا همگام و هم‌راستا باشد. به علاوه بتوان مشاغل و حرفه‌های جدید و نوظهور را به این طبقه‌بندی اضافه کرد. حرفه‌های جدید و نوظهور مشاغلی هستند که به‌ طور کاملا متفاوتی از مشاغل و حرفه‌های قبلی فعالیت می‌کنند و ثانیا دقیقا منعکس کننده ساختارهای O*NET-SOC موجود نیستند. شناسایی این مشاغل در خوشه‌های صنعتی مورد تقاضا، نتیجه توانایی سیستم اونت برای انطباق با تغییرات دنیای کاری است.

از سال ۲۰۰۰ طبقه‌بندی پایگاه داده بر اساس طبقه‌بندی حرفه‌ای استاندارد(SOC) انجام می‌گیرد و هر چند سال یکبار بر اساس ویرایش‌های SOC اونت نیز تغییراتی بر اساس این استاندارد انجام می‌دهد. سیستم گروه‌بندی حرفه‌ای استاندارد (SOC) توسط نهادهای آماری فدرالی استفاده می‌شود تا شاغلین طبقات مختلف شغلی را گروه‌بندی کند که هدف از آن جمع‌آوری، محاسبات آماری و انتشار داده‌ها است.

طبقه‌بندی O*NET-SOC را در سال‌های مختلف می‌توان به شکل زیر ارائه کرد:

 • پایگاه اولیه اونت (اونت ۹۸) بر اساس طبقه‌بندی مشاغلی است که توسط برنامه آمار استخدامی مشاغل (متعلق به اداره آمار کار) استفاده می‌شده است. این طبقه‌بندی OES محور بوده و قبل از SOC پایه و اساس همه طبقه‌بندی‌های شغلی بوده است.
 • ۲۰۰۰ در این سال، طبقه‌بندی استاندارد مشاغل که توسط اداره مدیریت و بودجه ایالات متحده الزامی‌شد، مبنای کار اونت قرار گرفت.
 • ژوئن ۲۰۰۶، پایگاه داده ۱۰ اونت ارائه شد و دومین تغییر اصلی در سیستم طبقه‌بندی رخ داد که شامل ۹۴۹ عنوان شغلی بود که ۸۱۲ مورد از آن‌ها در مشاغل در سطح داده بودند.
 • ژوئن ۲۰۰۹، پایگاه داده ۱۴ اونت ارائه شد و سومین تغییر اصلی در سیستم طبقه‌بندی رخ داد. ۱۵۳ حرفه جدید و نوظهورکه مورد نیاز ۱۷ خوشه صنعتی بود، اضافه گردید. این طبقه‌بندی شامل ۱۱۰۲ عنوان شغلی بود که ۹۶۵ مورد از آن‌ها در مشاغل در سطح داده بودند.
 • فوریه ۲۰۱۱، پایگاه داده ۱۶ اونت ارائه شد. این طبقه‌بندی شامل ۱۱۱۰ عنوان حرفه‌ای است که ۹۷۴ مورد از آن در حرفه‌های در سطح داده‌ای اونت نشان داده شده است.

خانواده سایت‌های اونت

 •  My next Move ارائه دهنده گزینه‌های جستجو و مرور شغلی بسیار ساده‌ای که برای دانشجویان و کارجویان قابل استفاده است .
 • اونت آنلاین : ارائه دهنده داده‌ها و شرح‌های شغلی جامع که برای مشاوران شغلی، ادارات توسعه نیروی کار، حرفه‌ای‌های منابع انسانی، محققان و سایرین قابل استفاده است.
 • مرکز منابع اونت : منبع اولیه اطلاعات شغلی شامل پایگاه‌های داده اونت، ابزارهای کنکاش شغلی، پرسشنامه‌های تحلیل شغلی، هدایت کارفرمایان و گزارش‌های فنی.
 • رابط کد گذاری اونت : کمک به حرفه ای‌ها برای تعیین کد‌های SOC اونت برای سفارش‌های شغلی، برنامه‌های کاربردی و خواستاران.
 • آکادمی اونت : ارائه دهنده منابع آنلاین، آموزش‌های گام به گام، سرفصل‌های آموزشی برای کمک به افرادی که از اطلاعات اونت استفاده می‌کنند.
 • برنامه جمع‌آوری داده : مرکز RTI وابسته به اونت مرکز اصلی برنامه جمع‌آوری داده و به روز کردن پایگاه داده اونت است.
 • دپارتمان کار آمریکا : دپارتمان کار آمریکا/ اداره آموزش و استخدام (USDOL/ETA) ارائه دهنده نظارت ملی بر توسعه و اجرای برنامه اونت.
 • مرکز شغلی وان استاپ : ابزاری جامع برای کمک به کسب و کارها، کارجویان، دانش آموزان، والدین، معلمان، دانشجویان، حرفه‌های سرمایه گذار بر روی نیروی کارشامل تمامی اطلاعات مرتبط با شغل، ارزیابی بازار کاری، بانک‌های شغلی ایالتی، مشخص کننده خدمات آمریکا، کنکاش شبکه‌های اطلاعات شغلی و سایر خدمات مرتبط .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید