عملکرد به زبان ساده

عملکرد-به-زبان-ساده

تعریف های متعدد و گوناگونی از عملکرد ارائه شده است. وجه جامع این تعریف ها را می توان این گونه بیان کرد،  عملکرد موضوعی است که علاوه بر چیستی آنچه که افراد به آن دست می یابند، چگونگی دستیابی نیز در آن مهم است. عملکرد یک عنصر چند بعدی و محاط شده است که هم نتایج و هم فرآیندهای ایجادکننده نتایج را تبیین می کند (رضائیان و گنجعلی، ۱۳۹۰). بنابراین عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی، به عمل تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد. این تعریف از عملکرد، به این نتیجه گیری منجر می شود که هنگام مدیریت عملکرد گروهها و افراد، هم ورودیها (رفتارها) و هم خروجیها (نتایج) باید در نظر گرفته شوند.

از بعدی دیگر پیچیدگی و چند بعدی بودن و تمرکز سازمان ها بر OKR ، مدیریت عملکرد اثر بخش ، سازمانها را ملزم به بکارگیری فناوری و نرم افزارهای تخصصی می نماید، که در حال حاضر درکشور تعداد این نرم افزارهای تخصصی که بتواند به عنوان تامین کننده نیازهای اطلاعاتی

سایر زیر نظامهای منابع انسانی مانند  نظام آموزش، نظام شایستگی ، نظام جذب و … باشد به تعداد انگشتان دست نمی رسد .

 

در این بین نرم افزار مدیریت عملکرد شرکت ایده با رویکردی فرایندی به موضوع مدیریت عملکرد کارکنان توانسته است به بسیاری از نیازمندی های سازمانها در این زمینه بطور موثر پاسخ دهد. مزیت های زیر باعث شده است تا این نرم افزار در عمل از رقبای خود پیشی بگیرد:

  • امکان طراحی OKR و KPI
  • نگاه فرایندی به ارزیابی عملکرد در طول دوره ارزیابی
  • تولید بازخوردهای موثر از نتایج ارزیابی برای سازمان و فرد
  • اتصال به سامانه مدیریت یکپارچه آموزش به عنوان یکی از ورودی های نیاز سنجی آموزشی
  • مدل پذیری نرم افزار در طراحی فرایند ارزیابی عملکرد در سطح فرد و گروه(نظام های مدیریت عملکرد)
  • درک پذیر بودن فضای کاری نرم افزار و عاری از پیچیدگی ها غیر ضروری که این موضوع کاربرد آنرا برای تمام سطوح شغلی به راحتی امکان پذیر می نماید.
  • و ده ها قابلیت دیگر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید